Jesteśmy do państwa dyspozycji 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. 605956443

Formalności

Zasiłek pogrzebowy – kto ma do niego prawo?

Zasiłek pogrzebowy to nieoceniona pomoc finansowa dla rodziny zmarłego. Często zdarza się, że śmierć dotyka nas w najmniej oczekiwanym momencie a zapewnienie godnego pochówku, niestety wymaga określonych środków finansowych. Zasiłek pogrzebowy pomaga uregulować wszelkie należności związane z pogrzebem. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom ubezpieczonym, które wcześniej pobierały rentę lub emeryturę lub były uprawnione do jej pobierania. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również członkom rodziny ubezpieczonego, emeryta, rencisty.  Zasiłek pogrzebowy przysługuje także w razie zgonu ubezpieczonego w okresie pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Jakie dokumenty potrzeba aby uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Aby starać się o zasiłek pogrzebowy niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów i wniosku:

  1.  wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, który pomaga wypełnić Zakład Pogrzebowy
  2.  skrócony odpis aktu zgonu, który należy wybrać z Urzędu Stanu Cywilnego
  3.  wydane przez zakład pogrzebowy oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli oryginały zostały złożone w banku, należy przedstawić kopie tych rachunków potwierdzone przez bank
  4.   dokument potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym, może to być skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub ksero dowodu osobistego
  5.   zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu

Nasi pracownicy pomagają w spełnieniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego

© 2023 Pogrzeby Logis Projekt i wykonanie: OhhSite.com